Adres
ul.Marii Zientary-Malewskiej 4

W cenie czesnego atrakcyjne zajęcia dla dzieci

Yoga

zajęcia z języka anggielskiego

logopeda

zajęcia malarskie

rytmika

gimnastyka

taniec

Przy podpisywaniu umowy pobierane jest jednorazowe bez zwrotne wpisowe w wysokości 150 zł

PLIKI DO POBRANIA

`